پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

درباره کانون


پس از نهاد قضا، یقیناً نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می شوند. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است. در جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. لیکن این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.

 با پیدایش مشروطه و آشنایی خواص با قوانین کشورهای اروپایی، موضوع تدوین قوانین حقوقی در دستور کار قرار گرفت. متعاقب نوشتن قوانین مربوط به اصول محاکمات و قوانین تنظیم کننده ضوابط اجتماعی، قانون وکالت نیز به تصویب رسید و نهادهای مدنی وابسته به امور حقوقی از جمله کانون وکلا تاسیس گردید. به بیان دیگر وجود NGO های مدنی حقوقی ضروری تشخیص داده شده و تأسیس این نهادها آغاز گردید.پس از تصویب قانون وکالت در سال 1315، اولین قانون مستقل دفاتر اسناد رسمی در سال 1316 تصویب و در ماده 28 آن تأسیس کانون سردفتران و دفتریاران پیش بینی شد.

 ماده 28 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 اعلام می دارد: وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد. کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و از حیث عواید و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.

ساختمان جامعه سردفتران و دفترياران استان اردبيل نیز با حضور مقامات اين استان و رييس كانون سردفتران و دفترياران مركز ۱۲ تیر ۱۳۹۲ افتتاح شد.

اين مراسم با حضور مسئولان استان اردبيل از جمله رييس كل دادگستري، مديركل ثبت استان،مديركل زندانها،مديركل پزشكي قانوني،رييس كانون كارشناسان،رييس كانون وكلا،معاون دادگستري، قضات، روساي واحدهاي ثبتي،سردفتران و دفترياران اسنادرسمي و ازدواج و طلاق،اصحاب رسانه و رييس كانون سردفتران و دفترياران مركز برگزار شد. 

اولین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل ۱۰ آبان ماه ۹3 با حضور پرشور سردفتران و دفتریاران این استان برگزار گردید.