پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

هیات مدیره

بهمن الفی – سردفتر - رئیس هیات مدیره
ایوب خاکپور – سردفتر - نائب رئیس
 عبداللطیف عالم – سردفتر - خزانه دار  
 محمد نوری– سردفتر -  دبیر
 طه یوسفی آذری– سردفتر - عضو هیات مدیره
عین اله ذوالفقارنیا – دفتریار - عضو هیات مدیره
علی خدابندلو – دفتریار - عضو هیات مدیره
اعضای علی البدل :
فرشاد یعقوبی جدید – سردفتر